Historia

Lubuskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami LUBSPON z siedzibą w Zielonej Górze powstało w 2001 roku.

Lubuskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami jest jednym z siedemnastu regionalnych stowarzyszeń zrzeszonych w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Stowarzyszenie jest organizacją społeczno-zawodową, zrzeszającą osoby wykonujące działalność zawodową lub naukowo-dydaktyczną w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Przynależność do LUBSPON jest dobrowolna.

Obecnie

Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami LUBSPON liczy 13 członków.

Zarząd:

 • Mirosław Krawczak – prezes,
 • Zbigniew Zjawin – wiceprezes,  
 • Zenon Miech – skarbnik, 
 • Jan Hajdul i Maciej Świtalski – członkowie zarządu.

Komisja Rewizyjna: 

 • Kamila Waśniewska-Zawieja

Rzecznik ds. dyscyplinarnych

 • Danuta Kurmańska.

Członkowie stowarzyszenia:

 • Bożena Bakalarz,
 • Rafał Budnik,
 • Jan Hajdul,
 • Mirosław Krawczak,
 • Danuta Kurmańska,
 • Jerzy Machowiak,
 • Renata Matras,
 • Zenon Miech,
 • Małgorzata Stańkowska, 
 • Maciej Świtalski,
 • Grzegorz Tyrak,
 • Kamila Waśniewska-Zawieja, 
 • Zbigniew Zjawin.

Zarząd I kadencji:

 • Roman Doganowski – prezes,
 • Krzysztof Golke – wiceprezes,
 • Bożenna Bukiewicz – skarbnik,
 • Bernarda Lis – członek zarządu.

Zarząd II kadencji:

 • Zbigniew Zjawin – prezes,
 • Bożenna Bukiewcz – wiceprezes,
 • Jerzy Machowiak – skarbnik,
 • Zbigniew Barański i Mirosław Krawczak – członkowie zarządu.

Zarząd III kadencji:

 • Mirosław Krawczak – prezes,
 • Zbigniew Zjawin – wiceprezes,
 • Piotr Mińczyk – skarbnik,
 • Roman Doganowski i Jan Hajdul – członkowie zarządu.

Zarząd IV kadencji:

 • Mirosław Krawczak – prezes,
 • Zbigniew Zjawin – wiceprezes, 
 • Piotr Mińczyk – skarbnik, 
 • Stanisław Bała i Jan Hajdul – członkowie zarządu.

Zarząd V kadencji:

 • Mirosław Krawczak – prezes,
 • Zbigniew Zjawin – wiceprezes, 
 • Małgorzata Stańkowska – skarbnik, 
 • Jan Hajdul i Maciej Świtalski – członkowie zarządu.

Zarząd VI kadencji:

 • Mirosław Krawczak – prezes,
 • Zbigniew Zjawin – wiceprezes,
 • Zenon Miech – skarbnik,
 • Jan Hajdul i Maciej Świtalski – członkowie zarządu.

Działalność

W okresie swojej działalności stowarzyszenie zorganizowało kilkanaście szkoleń dla swoich członków. Przedstawiciele stowarzyszenia uczestniczyli w posiedzeniach Rady Krajowej PFRN oraz w ważniejszych spotkaniach władz PFRN. Uczestniczymy w kongresach oraz sympozjach organizowanych przez PFRN. Stowarzyszenie organizuje corocznie szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego. 

Przynależność do LUBSPON uprawnia do korzystania z ulg przy zawieraniu obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami.

Przynależność do LUBSPON uprawnia także do korzystania z ulg w opłatach za szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego.

Składka członkowska wynosi miesięcznie 20 zł.