LUBSPON - Lubuskie Stowarzyszenie Pośredników Obrotu Nieruchomościami    Logo PFRN

Lubuskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami LUBSPON

  [ Zaloguj ]     Dzisiaj jest : 25 Lipiec 2021, Niedziela 
 Menu strony
Historia

Krótka historia Lubuskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami LUBSPON z siedzibą w Zielonej Górze

Lubuskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami LUBSPON z siedzibą w Zielonej Górze powstało w 2001 roku.

W skład pierwszego zarządu stowarzyszenia wchodzili: Roman Doganowski – prezes, Krzysztof Golke – wiceprezes, Bożenna Bukiewicz - skarbnik i Bernarda Lis – członek zarządu. Zarząd II kadencji: Zbigniew Zjawin – prezes, Bożenna Bukiewcz – wiceprezes, Jerzy Machowiak – skarbnik, Zbigniew Barański i Mirosław Krawczak – członkowie zarządu. Zarząd III kadencji: Mirosław Krawczak – prezes, Zbigniew Zjawin – wiceprezes, Piotr Mińczyk – skarbnik, Roman Doganowski i Jan Hajdul – członkowie zarządu. Zarząd IV kadencji: Mirosław Krawczak - prezes, Zbigniew Zjawin - wiceprezes,  Piotr Mińczyk - skarbnik,  Stanisław Bała i Jan Hajdul - członkowie zarządu. Zarząd V kadencji: Mirosław Krawczak - prezes, Zbigniew Zjawin - wiceprezes,  Małgorzata Stańkowska - skarbnik,  Jan Hajdul i Maciej Świtalski - członkowie zarządu. Zarząd VI kadencji: Mirosław Krawczak - prezes, Zbigniew Zjawin - wiceprezes, Zenon Miech - skarbnik, Jan Hajdul i Maciej Świtalski - członkowie zarządu.

 

Obecnie stowarzyszenie liczy 20 członków, których reprezentuje zarząd w składzie: Mirosław Krawczak - prezes, Zbigniew Zjawin - wiceprezes,  Zenon Miech - skarbnik,  Jan Hajdul i Maciej Świtalski - członkowie zarządu.

Komisja Rewizyjna: Kamila Waśniewska-Zawieja i Piotr Mińczyk.

Rzecznikiem ds. dyscyplinarnych jest Danuta Kurmańska.

 

W okresie swojej działalności stowarzyszenie zorganizowało kilkanaście szkoleń dla swoich członków. Przedstawiciele stowarzyszenia uczestniczyli w posiedzeniach Rady Krajowej PFRN oraz w ważniejszych spotkaniach władz PFRN. Uczestniczymy w kongresach oraz sympozjach organizowanych przez PFRN. Stowarzyszenie organizuje corocznie szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego. 

Przynależność do LUBSPON uprawnia do korzystania z ulg przy zawieraniu obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami.

Przynależność do LUBSPON uprawnia także do korzystania z ulg w opłatach za szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego.

Składka członkowska wynosi miesięcznie 20 zł.

Członkowie stowarzyszenia:

Bożena Bakalarz, Rafał Budnik, Anna Dopierała, Teresa Dziumaga, Jan Hajdul, Justyna Jabłońska, Mirosław Krawczak, Danuta Kurmańska, Magdalena Laszczak, Jerzy Machowiak, Renata Matras, Zenon Miech, Piotr Mińczyk, Stanisława Przeźwiecka, Małgorzata Stańkowska, Maciej Świtalski, Grzegorz Tyrak, Kamila Waśniewska-Zawieja, Tomasz Wojtyniak, Zbigniew Zjawin.

Lubuskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami jest jednym z siedemnastu regionalnych stowarzyszeń zrzeszonych w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Stowarzyszenie jest organizacją społeczno-zawodową, zrzeszającą osoby wykonujące działalność zawodową lub naukowo-dydaktyczną w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Przynależność do LUBSPON jest dobrowolna.


Wszelkie prawa zastrzeżone
Powered by Php Blue Dragon CMS © 2003-2007 Łukasz Sosna & Team :: Polityka cookies