LUBSPON - Lubuskie Stowarzyszenie Pośredników Obrotu Nieruchomościami    Logo PFRN

Lubuskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami LUBSPON

  [ Zaloguj ]     Dzisiaj jest : 01 Czerwiec 2020, Poniedziałek 
 Menu strony
Władze

Wszystkie kursy » Komisja Rewizyjna » Zadania komisji

Zadania komisji


  • kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia w szczególności działalności finansowo-gospodarczej pod względem celowości i rzetelności,
  • występowanie do Walnego Zgromadzenia i Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontrolnych,
  • żądanie udzielenia przez Zarząd wyjaśnień,
  • składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu.


Wszelkie prawa zastrzeżone
Powered by Php Blue Dragon CMS © 2003-2007 Łukasz Sosna & Team :: Polityka cookies